Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar en qualsevol moment la configuració del navegadot per evitar-les.
Acceptar Més informació
Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis amb Càmping Pedraforca SL. .

L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:

-Ha llegit,entén i comprèn el que aquí s’exposa.

-És una persona amb capacitat suficient per contractar.

-Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

-Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la web https://www.campingpedraforca.com/ .

Càmping Pedraforca SL, informa que l’empresa és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.


Identitat de les parts contractants

D'una banda, el proveïdor dels serveis contractats perl'USUARI és, d'ara endavant CAMPING PEDRAFORCA SL - , amb domicili social a Crta. B400 km 13,5, Saldes – Barcelona, CIF B60434511 i amb telèfon d’atenció al client +34 938 258 044.

I d'una altra, l'USUARI, es responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al CAMPING PEDRAFORCA SL.


Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual entre CAMPING PEDRAFORCA SL i l'USUARI en el moment en que aquest accepta durant el procés de contractació en línia, el lloguer d'immobles per a allotjament temporal.

La relació contractual de reserva d'allotjament comporta el lloguer de l'immoble escollit, per un temps limitat, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web. Els serveis extra s'hauran de contractar en el moment de realitzar la reserva.


CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ, PROCÉS DE RESERVA I PAGAMENT

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI podrà diferir de les acceptades expressament per avançat i per escrit.

La reserva és personal i intransferible i es considera vàlida un cop hagi rebut la confirmació del càmping. El dia d'arribada, a la recepció haurà de presentar un document d'identitat actual i original de totes les persones que s'allotgin al càmping.

Al ser un càmping familiar, per venir en grup, han de tenir l'autorització expressa de la recepció. Els clients que no vinguin com una unitat familiar (o equivalent) ho han d'indicar expressament en el moment de fer la sol·licitud de reserva. Si els clients que viatgen en grup no ho haguessin notificat correctament, el CAMPING PEDRAFORCA SL es reserva el dret d'anul·lar la reserva i denegar la seva admissió.

El dipòsit requerit i les condicions de cancel·lació, es comuniquen de forma detallada a la pre-reserva

Havent pagat la quantitat sol·licitada en la pre-reserva i /o confirmant per escrit, el client accepta explícitament la conformitat de les condicions de reserva així com les condicions generals i les normes internes de càmping, tots dos disponibles a la pàgina web del càmping.

Si el client sol·licités per escrit modificar la seva reserva, el càmping, subjecte a disponibilitat, intentarà atendre aquesta petició. Només els canvis que el CAMPING PEDRAFORCA SL hagi confirmat per escrit tindran validesa.

No es reserva un número d'allotjament determinat, ni allotjaments junts o de costat. A la seva arribada se li indicarà la seva ubicació. Òbviament, si té alguna preferència pot comunicar-la per escrit, i es tindrà en compte la seva petició. No podem garantir o confirmar cap petició, però no tingui cap dubte que intentarem complaure en la mesura del possible.

El càmping no pot garantir ombra a la parcel·la, tampoc es pot garantir un terra amb herba o que estigui separat per arbustos. Les mides dels diferents tipus de parcel·la són valors mitjans aproximats i en cap cas són vinculants.

L'ocupació no podrà excedir, en cap cas, el nombre de persones admeses en el model d'allotjament o tipus de parcel·la. Per raons de seguretat i d'assegurances queda totalment prohibit excedir el nombre d'ocupants previst per al tipus d'allotjament reservat. Un nadó o un nen compte com una persona en la seva totalitat.

El campista podrà obtenir l'autorització per introduir, sota la seva responsabilitat, familiars i / o amics, sempre per un temps limitat i prèviament assenyalat, quan hagin dipositat el document acreditatiu de la seva identitat i el pagament del preu establert per visita. El visitant estarà obligat a complir les normes d’aquest Reglament de Règim Intern. Tota Visita no comunicada a recepció serà facturada a la família visitada.

S'admet un vehicle per allotjament inclòs en el preu. Tot vehicle suplementari ha de ser registrat i haurà d’estacionar al pàrquing.


RESERVES

1.Totes les estades hauran de tenir una reserva prèvia amb paga y senyal, junt amb el nom i cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic de la persona que fa la reserva, i el nom i cognoms dels acompanyants.

2.La resta del pagament (taxa turística inclosa) més la fiança, es realitzarà entre 3 ó 7 dies abans, depenent de la temporada, mitjançant targeta de crèdit.

3.Els clients rebran un e-mail amb un link per fer el check-in i realitzar tot els passos descrits anteriorment i se’ls comunicarà l’hora a la qual podran accedir a la seva parcel·la o allotjament i com.


Condicions d’anul·lació:

1. Cancel·lacions amb +12 dies, es retornarà l’entrega a compte ó us guardem l’import d’aquesta, per una altre estada (1 any).

2. Cancel·lacions entre 12 i 7 dies, es retornarà el 80% de l’entrega a compte ó us guardem el 100%, per una altre estada (1 any).

3. Cancel·lacions a menys 7 dies o durant l’estada, no donarà dret a cap tipus de devolució.

4. TARIFA NO REEMBORSABLE: No donarà dret a cap tipus de devolució


Dret de desistiment:

Les cancel·lacions i / o modificacions han de ser informades per escrit a l’adreça electrònica pedra@campingpedraforca.com . Per a què siguin efectives recepció els hi haurà de confirmar mitjançant correu electrònic. En el correu electrònic ha d'indicar la raó de la cancel·lació i el número IBAN del seu compte per retornar l'import corresponent segons les condicions de cancel·lació establerts. En el cas de modificació de dates o tipus d'allotjament, el preu aplicable serà el vigent en el moment de la modificació.

L'arribada posterior a al dia i hora reservats i/o la sortida anticipada no dona dret a cap descompte ni devolució.


Arribada a l’allotjament i/o parcel·la:

-Parcel·les: L'hora d'entrada i de sortida és a les 12h.Sota petició i segons disponibilitat pot haver-hi la possibilitat de late check-out fins les 16h.

-Els animals de companyia són benvinguts al càmping, màxim dos, i tenen un suplement de 6€/nit i animals. Han d’anar sempre lligats i no es poden quedar sols.

-Bungalows: L'hora d'entrada és a les 15h. i la de sortida ales 10h. Si vol arribar abans, podrà utilitzar totes les nostres instal·lacions durant l'espera i en cas d’estar el bungalow disponible, l’entrada podrà ser abans. El dia de sortida, haurà d'alliberar l'allotjament a l'hora indicada, però també pot quedar-se i gaudir de les instal·lacions si així ho desitgen fins les 16h. En temporada baixa, pot haver-hi una major flexibilitat, però únicament es podrà sol·licitar un late ckeck-out el mateix dia de sortida i rebre la confirmació en la mateixa recepció del càmping.

-Cal portar roba de llit, tovalloles i draps de cuina. Hi hal'opció de llogar llençols, tovalloles, trones i bressols, i s'ha desol·licitar en el moment de realitzar la reserva o durant el check-in online.

Poden consultar l'inventari complert de cada allotjament a la nostra pàgina web.


RECLAMACIONS

Si durant el període de lloguer es produís alguna avaria en les instal·lacions o aparells elèctrics, haurà d'avisar immediatament a Recepció per resoldre el més aviat possible aquesta incidència. En cas de força major(danys causats per aigua, incendi etc.) substituirà l'allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques.

Poden fer arribar les seves reclamacions per escrit al’adreça:

CAMPINGPEDRAFORCA SL

Ctra B400 pk13,5 08697 SALDES

Tel. 938 258044

pedra@campingpedraforca.comPREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats en la web. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la reserva.

Tot pagament realitzat comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la reserva. Aquesta factura serà lliurada a l'USUARI en el moment de finalització del lloguer i pagament de tots els serveis contractats.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció a client de +34 938 258 044 o via correu electrònic a l'adreça pedra@campingpedraforca.com .


LLEI OFICIAL DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades al registre d’activitats de tractament, del titular CAMPING PEDRAFORCA, S.L., el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal. Legitimació: Interès legítim del responsable. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Entitats financeres. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional posant-se en contacte amb nosaltres a través de l’e-mail pedra@campingpedraforca.com .


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. CAMPINGPEDRAFORCA SL i l'USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions en els jutjats i tribunals més propers a SALDES.

En cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya,CAMPING PEDRAFORCA SL i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a la jurisdicció espanyola establerta en el paràgraf anterior

Càmping Pedraforca SL.   CIF:B60434511   R.M.Barcelona. T26657 F29 Secc.Gral H.105405
Nº REG KCC-000125   KCC-000181