PAGAMENT ONLINE
Revisi els camps del formulari
Nom de la persona que ha fet la reserva *
(IMPORTANT: el mateix nom que consta a la reserva)
Número de la reserva (Si el coneix)
Import a pagar en € *
Telèfon *
Adreça de correu electrònic *
(És imprescindible omplir aquest camp o l'anterior)
Anoti aquí si te alguna observació a fer
Enviar

Càmping Pedraforca SL.   CIF:B60434511   R.M.Barcelona. T26657 F29 Secc.Gral H.105405
Nº REG KCC-000125   KCC-000181