Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar en qualsevol moment la configuració del navegadot per evitar-les.
Acceptar Més informació
Reserves online al millor preu
Aví­s legal
OBJECTE

Aquest avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.campingpedraforca.com del qual és titular CAMPING PEDRAFORCA, S.L.

La navegació pel lloc web de CAMPING PEDRAFORCA SL us atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CAMPING PEDRAFORCA SL, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de CÀMPING PEDRAFORCA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i CAMPING PEDRAFORCA SL pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

CÀMPING PEDRAFORCA, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

- La seva denominació social és: CÀMPING PEDRAFORCA, S.L.Registre Mercantil de BARCELONA T 38290, F 193, S 8, H B 105405, I/A 10
- El seu CIF és: B60434511
- El seu domicili social és a: C/ Ctra. B-400, Km 13,5, 08697 Saldes – Barcelona

COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

- Telèfon: 938258044
- Email: pedra@campingpedraforca.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAMPING PEDRAFORCA SL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són lliures i gratuïts. No obstant això, CAMPING PEDRAFORCA SL pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a l'emplenament previ del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAMPING PEDRAFORCA SL i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CÀMPING PEDRAFORCA ia no emprar-los per, entre d'altres:

- Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
- Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAMPING PEDRAFORCA SL o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAMPING PEDRAFORCA SL presta els seus serveis.
- Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de CAMPING PEDRAFORCA SL o de tercers i, si escau, extreure'n informació.
- Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAMPING PEDRAFORCA SL o de tercers.
- Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
- Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CAMPING PEDRAFORCA SL, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

- La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen.
- La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CAMPING PEDRAFORCA SL, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CAMPING PEDRAFORCA SL i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i l'aprovació per part de CAMPING PEDRAFORCA SL dels seus continguts o serveis.

CAMPING PEDRAFORCA SL no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se'n garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

CÀMPING PEDRAFORCA exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, CAMPING PEDRAFORCA SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, CAMPING PEDRAFORCA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web master. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAMPING PEDRAFORCA SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAMPING PEDRAFORCA SL no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.


PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a CAMPING PEDRAFORCA SL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

CESSIÓ DRETS D'IMATGE

Autoritza de forma expressa el responsable del tractament i les seves empreses vinculades a utilitzar les imatges amb finalitats publicitàries i de promoció, les imatges en què aparegui podran ser adaptades, transformades i/o modificades i posteriorment ser editades en suports impresos i en línia. Així mateix, autoritza l'empresa perquè en publicacions impreses i/o en mitjans també es pugui editar el nom i els cognoms del cedent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CÀMPING PEDRAFORCA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos - marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAMPING PEDRAFORCA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CAMPING PEDRAFORCA SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CAMPING PEDRAFORCA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de CAMPING PEDRAFORCA SL.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CAMPING PEDRAFORCA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. CAMPING PEDRAFORCA SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

La llengua utilitzada serà el castellà.

Càmping Pedraforca SL.   CIF:B60434511   R.M.Barcelona. T26657 F29 Secc.Gral H.105405
Nº REG KCC-000125   KCC-000181   HUTCC-039814